Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Contractació internacional. Contracte de compravendaCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Contractes internacionals en el comerç exterior. Arbitratge. Convenció de Viena. Clàusules habituals

 1. Els contractes internacionals
 2. Riscos en el comerç internacional. Instruments de minimització de riscos
 3. Garanties en el comerç exterior
 4. La Comissió de les Nacions Unides per al dret mercantil internacional
 5. Convenció de Viena
 6. Conferència de La Haia de Dret Internacional Privat
 7. Clàusules habituals d'un contracte de compravenda internacional
 8. Arbitratge internacional
 9. Clàusula anticorrupció de la Cambra de Comerç Internacional
 10. Anàlisi de casos:
     - Anàlisi d'un contracte de compravenda internacional.
     - Contractes de distribució internacional
 11. La Xària (dret islàmic) i el Fiqh (Jurisprudència Islàmica)

contractació internacional:
Contractació internacional

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Contratos Internacionales Formació superior Comerç Exterior (Anglès) International Contracts Formació superior online en francès Contrat International

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Programa Superior d'Especialització en Comerç Exterior
 4. Curs Internacionalització

Objectius: conèixer els principis de la contractació internacional així com les principals clàusules d’un contracte de compravenda internacional.

Entenem per contracte, un document únic en el que és reconeixen els drets i les obligacions de l’exportador i de l'importador.

La pràctica del comerç internacional demostra que la majoria dels operacions es realitzen sense la formalització d’un contracte.

No obstant això, és molt recomanable formalitzar les operacions internacionals amb un contracte de compravenda internacional. Així es poden evitar els dubtes i confusions sobre els punts acordats durant les negociacions però que no hagin estat fixats per escrit. Un acord verbal pot arribar a ser vàlid, i reconegut també en altres legislacions.

LA CONVENCIÓ DE VIENA. Sorgeix l’anomenada Convenció de Viena, signada a Àustria l'11 d'abril de 1980, la qual reuneix a més de 40 països adherits, entre els cuals es troben la majoria dels països industrialitzats.

Al cas d'Espanya, la signatura d’adhesió a la Convenció és molt important per les empreses nacionals, pel fet que més del 60% del seu Comerç exterior s’efectua amb els països que també han ratificat aquesta Convenció.

Falta de conformitat en un contracte termini?

El termini màxim per invocar la falta de conformitat és de fins a dos anys comptats des de la data en què les mercaderies es van posar a poder del comprador en forma efectiva, llevat que la garantia pactada en el contracte sigui d’una durada inferior, en tal cas, s’aplicarà el principi jurídic que els pactes entre parts són llei, i s’observaran aquests.

Força major.

Qualsevol dels dues parts queda alliberada dels seves obligacions, si prova que la falta de compliment és deu a un impediment aliè a la seva voluntat i no cabia raonablement esperar que tingués en compte d’impediment en el moment de la celebració del contracte.

Last shot.

Alguns importadors envien amb les seves comandes impresos d’acusament de recepció i de confirmació de demanat incloent-hi les seves condicions de compra i demanant a l’exportador que els enviïn aquests documents signats i segellats. En cas de litigi i segons la regla, aquests serien els últims documents i definirien clarament les condicions de COMPRA de l'importador i no les de venda de l’exportador.

Lex loci.

A banda d’optar per un arbitratge equitatiu, es pot sol·licitar que s’apliqui la legislació específica del lloc de residència (LEX FOCI), on és signi el contracte (LEX LOCI) o on és compleixi l’obligació (LEX EXECUTIONS).

Lucre cessant.

És a dir, que qualsevol dels parts podrà reclamar per danys i perjudicis, el que comprendrà el valor de la pèrdua soferta i el del guany deixada d’obtenir com a conseqüència de l’incompliment de l’altra part.

SPLIT OF WORD.

El sistema anglosaxó, resol aquesta clàusula per mitjà de la redacció d’un petit document el SPLIT OF WORD que indubtablement estalvia molt treball, i alhora, és un document que ve a resoldre molts problemes a l’assessor Jurídic en el cas de dubtes o litigis.
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina