Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Distribució internacional. Importador. FilialsCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Distribució als mercats exteriors. Consorcis d’exportació. Gestió de la xarxa. Filials de venda i producci

Aquesta unitat didàctica de distribució internacional es compon dels següents temes:

1- Distribució Internacional.
- Introducció a les polítiques de distribució internacional.
- Exportació indirecta.
- Assessoria de comerç exterior.
- Exportació associada.
- Consorcis d'exportació.
- Trading Company.
- Distribució internacional i e-business. Agregació de valor a la xarxa de distribució.
- Casos d'estudi:
   - Distribució de productes de consum al Perú.
   - El vi espanyol a Suècia.
   - Maruhon (Japó).
   - El grup Gegant (Mèxic).
   - Portal Alibaba - Taobao (Xina).

2- Distribució directa.
- Distribució mitjançant Importador / Distribuïdor.
- Representant internacional.
- Personal propi de l'empresa.
- Empreses mixtes.
- Filials de venda / producció.
- Internacionalització mitjançant llicències / franquícies.
- Altres formes de distribució internacional.
- Casos d'estudi:
   - Fenox
   - Arteche
   - Panda
   - Salvat
   - Neck
   - Mango
   - Idom
   - Quilmes.
   - Intel a Costa Rica.
   - Distribució al Japó de productes agroalimentaris. Distribució a l'Aràbia Saudita.

3- Gestió de la xarxa de distribució.
- Criteris de selecció del representant / distribuïdor.
- Perfil del representant / distribuïdor internacional.
- Contracte de distribució.
- Mètodes de cerca de representants / distribuïdors.
- Control del representant.
- La venda a les grans superfícies.
- Casos d'estudi:
   - Exclusivitat internacional.
   - Formica.
   - Al-KO.
   - Grup d'inversions Sud-americana.
   - Motorola i Wal-Mart a la Xina.

Objectius:

  1. Entendre les diferents estratègies de distribució internacional
  2. Saber seleccionar l’estratègia de distribució més adequada per a cada mercat
  3. Entendre la importància d’una correcta gestió de la nostra xarxa de distribució internacional
  4. Conèixer els canvis i tendències en la distribució internacional

Distribució internacional:
Distribució internacional (Comerç Exterior)

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Distribución internacional Formació superior Comerç Exterior (Anglès) International Distribution Formació superior online en francès Distribution Internationale Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Distribuição

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

  1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
  2. Màster en Negocis Internacionals
  3. Curs de Màrqueting Internacional

En general, per a un exportador l'ideal seria poder vendre directament al seu client final sense necessitat d’intermediaris.
D’aquesta forma l’exportador pot reduir els seus costos de comercialització, augmentant la competitivitat dels seus productes; està en contacte directe amb el mercat, obtenint un 'feedback' d’informació continu; pot controlar directament la seva política de màrqueting.
Però en la realitat això no sempre serà possible (costos d’actuació, peculiaritats del mercat, etc) i l’empresa haurà de cercar la figura d’un intermediari.

Podem considerar que una distribució òptima internacional ha de complir amb:
· Lloc: Disponibilitat d’un producte /servei ubicat convenientment per a un client potencial.
· Forma: Disponibilitat que estigui llest per al consum de la forma més apropiada
· Temps: Disponibilitat que el client ho trobi quan ho desitja.
· Informació: Disponibilitat de respondre correctament a les necessitats dels consumidors.

D’altra banda, la decisió sobre el canal de distribució és molt important, ja que en general inclouen relacions contractuals o compromisos "morals" a mitjà i llarg termini, a més de responsabilitats davant tercers.

L’empresa deu tenir molt clar, que cada mercat és diferent i que una estratègia de distribució vàlida per a un país pot no ser-ho per a un altre. Encara que cada vegada més s’observa que les estratègies de distribució estenen a homogeneïtzar-se regionalment (la Unió Europea, el Tractat de lliure comerç d'Amèrica del Nord (T-MEC/TLCAN 2.0), el MERCOSUR, etc.). És per això, tasca del director d’exportació estudiar i dissenyar l’estratègia més adequada per a cada mercat, definint per a cadascun d’ells la localització dels clients, les seves necessitats d’informació, les seves preferències en els serveis, la sensibilitat davant els preus, etc.

El perfil dels clients és un factor clau en la presa de decisions sobre canals de distribució. Haurem de conèixer: nombre, distribució geogràfica, ingressos, hàbits de compra, etc i sempre haurem de satisfer les variables "Temps, Lloc, Forma i informació" anteriorment comentades.

Entenem per exportació directa les fórmules de venda als mercats exteriors que l’empresa realitza directament i sota la seva pròpia responsabilitat mitjançant una labor específica per poder aconseguir posicionar-se als mercats exteriors. Es tracta, en suma, que ja no existeix ningú a qui delegar aquestes funcions, sinó que tota la labor de comerç internacional es realitza sota la responsabilitat de persones d'aquesta empresa.

En aquesta unitat també anem a analitzar el perfil més adequat del nostre representant o distribuïdor a l’exterior, com trobar-lo, com instrumentar mecanismes de control, etc. Però cal tenir molt clar, que un representant només és útil per a l’exportador quan comença a vendre; és a dir, el trobar un representant no és el nostre objectiu final, ja que aquest serà aconseguir que tinguem demanats a través d’ell.

En aquesta unitat també s’analitzarà la influència de l'e-business en la distribució internacional. En general, les empreses exportadores busquen com agregar valor mitjançant l'e-business a les seves xarxes de distribució internacionals busquen millorar el servei, fidelitzar la xarxa i reduir costos. Una estratègia d'e-business pot generar tensions a la xarxa de distribució si no està correctament planificada. S’analitzarà també la importància dels nous e-intermediaris així com la importància de l'e- logística.
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina