Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Preus d'exportació: polítiques i estratègiesCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Política de preus internacional. Estratègies. Càlcul preu d'exportació. Incoterms, transport

 1. La política de preus internacional
 2. Càlcul de preus d'exportació
 3. Estratègies de preus internacionals
 4. Estratègies de preus i e-business
 5. Casos d'estudi:
    - Càlcul de preus d'exportació d'un moble.
    - Política de preus d'exportació en funció de la inflació.
    - Política de preus de NINTENDO.
    - Estratègia de preus per a l'Amèrica Llatina

Objectius (Preus d'exportació)

 1. Entendre la importància d’una correcta estratègia de preus internacionals i la seva repercussió en el màrqueting mix internacional
 2. Saber calcular preus d’exportació per a diferents mercats

Preus d'exportació:

Preus d'exportació

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Precios d'Exportación Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Export Pricing Formació superior online en francès Prix exportation Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Preços d'exportação

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Curs de Màrqueting Internacional

Potser un dels aspectes més complicats del Comerç exterior és la política de preus. Una incorrecta política de preus, pot portar a un fracàs absolut als mercats internacionals.

Abans que res conèixer els preus de la competència en els diferents mercats internacionals. L’estratègia de preus juntament amb aquesta informació ens permetrà tenir uns criteris reals per fixar els preus d’exportació.

D’altra banda, estem davant el conegut dilema de preus globals o preus locals.

Des d’un altre punt de vista el preu anirà íntimament lligat al Incoterm seleccionat. Als mercats més competitius serà habitual lliurar el producte a casa del client, pel que hauríem de ser capaços d’oferir els nostres productes en DDP. Però en altres països això serà impossible.

Això ens planteja una situació difícil. Una solució pot ser tenir un preu FOB Global, i després ser capaços d’adaptar-lo a cada mercat en funció dels costos d’aquest mercat. D’altra banda és molt important ser capaços de poder oferir als nostres clients un sistema de càlcul de proformes en línia, en funció de la divisa, Incoterm, client, etc.

Moltes vegades les empreses assignen el preu d’exportació a partir del preu nacional, la qual cosa no sempre és cert, ja que els preus calculats per al mercat nacional contenen uns costos que no deuria imputar-se al producte per a l’exportació i que en definitiva minven la competitivitat del producte al mercat.

Un altre dels factors que influeixen en el preu és l’estructura de distribució del mercat. Si sumem a més, el desconeixement dels preus de la competència als mercats exteriors, podem arribar a la conclusió que moltes vegades els preus s’estimen a "ull", per intuïció.

S’observa també, que molts responsables d’exportació creuen que el preu més baix sempre és el millor.

El mètode més habitual per a la determinació del preu és el d’afegir un marge als costos de fabricació. El preu ha de sorgir com anàlisi comparatiu dels productes amb similars característiques de la competència i ajust a les realitats de l’empresa.

Política preus exportació

En aquesta unitat també analitzarem la influència de l'e-business en la política de preus internacionals d’una empresa. En alguns sectors és comença a observar una tendència cap a preus 121 i/o a preus dinàmics.
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina