Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Estudis de mercats internacionals Anàlisis PESTCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Estudi de mercat. On exportar?. PEST (entorn polític, econòmic, social i tecnològic)

 1. Els estudis de mercats internacionals
 2. Què exportar?, On exportar?, Com exportar?
 3. Mètodes de realització
 4. Anàlisis PEST (entorn polític, econòmic, social i tecnològic)
 5. Exemples estudio de mercat internacional
 6. Cas d'estudi: Anàlisi d'un mercat usant el MADB de la UE.

EINA: Accés a mercats
Accés a mercats

Objectius:

 1. Entendre la importància dels estudis de mercats en les estratègies d’internacionalització
 2. Saber analitzar un estudi de mercat

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Estudios de Mercado Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Market Research Formació superior online en francès Études de marché Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Estudo de mercado

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Curs de Màrqueting Internacional

Estudi mercat exportació

Estudis de mercats internacionals:

El primer pas que ha de donar una empresa que desitja exportar els seus productes és avaluar les possibilitats de comercialització als mercats exteriors. Cal tenir present que existeixen més de 200 països potencials la qual cosa implica analitzar un volum extraordinàriament elevat d’informació. El desconeixement d’aquests mercats exteriors obliga a disposar de la màxima informació possible per reduir la percepció de risc de l’activitat exportadora. No obstant això, molts executius tenen unes preferències que correcta o incorrectament redueixen en gran mesura els possibles països de destí. Per exemple, les empreses espanyoles, tindran preferència pels països europeus o els de l'Amèrica Llatina.

L’inconvenient d’elegir el país per les preferències personals o fins i tot per un pressentiment és que existeixen moltes possibilitats d’equivocar- se, el que pot suposar un fracàs empresarial al no seleccionar els mercats adequats. Per reduir aquesta probabilitat d’error la identificació del mercat ha de ser part integral del procés d’exportació.

Exemple Perfil País

Qualsevol empresa que desitgi operar amb èxit als mercats internacionals, ha d’instrumentar un sistema d’informació (SI) capaç d’organitzar i canalitzar la informació que genera constantment el departament d’exportació. Aquesta informació ha d’estar a disposició de totes les persones de l’empresa implicades en els prens de decisions estratègiques.

El Sistema d’informació, deurà: Reunir, Analitzar, Classificar, Emmagatzemar, Recuperar i Registrar tota aquella informació que el departament de comerç internacional genera a través d’estudis de mercats, viatges, fires, contactes, revistes, seminaris, Internet etc.

Anàl. Lisis PEST. És una anàlisi de l’entorn extern que pot afectar les empreses. PEST és l’acrònim de Polític, Econòmic, Social i Tecnològic. Aquests factors externs estan normalment fora del control de l’empresa i poden ser sovint una amenaça, però els canvis en els entorns externs també creen oportunitats.

Mètodes qualitatius. Després d’avaluar quin producte i posteriorment on cal vendre, les tècniques a utilitzar per a la seva comercialització (és a dir, com exportar) poden únicament determinar-se mitjançant mètodes procedents de l’observació pròpia o l’experiència acumulada per l’empresa en anteriors operacions.
Les principals limitacions de la investigació qualitativa són:
1) La subjectivitat dels resultats que no poden expressar-se en termes estadístics.
2) el reduït nombre de subjectes investigats.
3) La dificultat d’interpretació dels termes utilitzats.
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina