Inici EENI

EENI-Escola de Negocis

Altre informació del mercat

Negocis a... - Accés a mercats - Informació complementaria.

 1. Objectius Desenvolupament del Mil·lenni
 2. Indicadors de desenvolupament: Indicadors del desenvolupament mundial, les finances, Clima... (l'Organització Mundial del Comerç) (En Es Fr)
 3. Educació. Cultura, la comunicació, Ciència, Tecnologia... (UNESCO) (En Fr)
 4. Salut.
 5. Desenvolupament Humà (PNUD)
 6. Perfil Sociodemogràfic. Distribució de l'estructura demogràfica, l'educació, la salut, ocupació i salaris, pobresa. Objectius Desenvolupament del Mil·lenni (Comissió Econòmica per a l'Amèrica Llatina) (En Es)
 7. Gènere
 8. Medi ambient
 9. Energia
 10. Viatjar
 11. Licitacions internacionals
 12. Factbook. Història, geografia, població, l'economia, comunicacions, govern, el transport (CIA) Anglès

Accés a mercats

Alguns exemples (només és mostra un breu resum a títol d'exemple):
Llegenda: En: l'anglès, Es: espanyol, Fr: el francès, Pt: Portuguès.

Molts d'aquests informes poden ser exportats a XLS (full de càlcul) o Word.

Materials d'Estudi - Perfil país - comerç exterior - Accés a mercat - Implantació - Informació complementària - Associacions regionals - Tractats de lliure comerç.

Espanyol Haciendo Negocios Anglès Doing business in... - Francès Acces marches.(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)