Inici EENI

EENI-Escola de Negocis

Comitè Econòmic i Social Europeu

Programa de l'assignatura: Comitè Econòmic i Social Europeu

  1. Introducció al Comitè Econòmic i Social Europeu (EESC).
  2. Programa multi anual Europa 2020.

Exemple de l'assignatura - Comitè Econòmic i Social Europeu:
Comitè Econòmic i Social Europeu

Màster Professional en Comerç Exterior especialització Europa

Materials d'estudi en Espanyol Comité Económico y Social Europeo Anglès European Economic Committee Francès Comité économique et social européen Portuguès Europa

Descripció de l'assignatura - Comitè Econòmic i Social Europeu:

El Comitè Econòmic i Social Europeu (EESC) és un òrgan consultiu de la Unió Europea.

Fundat el 1957, ofereix un assessorament especialitzat a les grans institucions de la Unió Europea (la Comissió Europea, el Consell de la Unió Europea (UE), Parlament Europeu).

Aquesta labor la realitza per mitjà de "dictàmens" centrats en les propostes legislatives de la Unió Europea (UE), encara que també elaboren altres "dictàmens d'iniciativa" sobre temes d'interès.

Una de les seves comeses principals és servir de "pont" entre les institucions de la Unió Europea (UE) i la "societat civil organitzada".

El Comitè Econòmic i Social Europeu té vincles amb grups d'interès econòmic i social en una sèrie de tercers països i grups de països, inclosos els països del Mediterrani, els països Àfrica-Carib - Pacífic, l'Europa de l'Est, els països candidats, l'Amèrica Llatina, l'Índia, la Xina, etc.

L'acció exterior del Comitè Econòmic i Social Europeu a l'Europa forma part integrant de la política exterior de la Unió Europea i complementa les mesures adoptades per altres institucions. Cobreix diverses àrees:

- La participació en el procés d'ampliació;

- el desenvolupament de les relacions amb les organitzacions de la societat civil als Balcans occidentals;

- Contribució a la Política Europea de Veïnatge i de les relacions amb Rússia;

- Les relacions amb els països de l'Associació Europea de Lliure Comerç / Espai econòmic Europeu a través d'un comitè consultiu.(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)