Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Zona de lliure comerç Continental Africana (CFTA)Compartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Cap l'àrea de lliure comerç Africana. 1 bilió de persones, PIB: 1.2 trilions de dòlars

 1. Introducció a l'àrea de Lliure Comerç Continental Africana (CFTA)
 2. Per què Àfrica necessita una Zona de lliure comerç Continental
 3. Teories sobre les Zones de lliure comerç
 4. Els principals objectius de la Zona de lliure comerç Continental Africana
 5. El comerç intraafricà
 6. Els beneficis de la zona de lliure comerç continental
 7. Anàlisi empíric de la Zona de lliure comerç Continental Africana: guanys i pèrdues econòmiques
 8. Impacte Econòmic de la zona de lliure comerç continental de l'Àfrica (2017)
 9. Possibles escenaris:
     - La Zona de lliure comerç de l'Est i Sud de l'Àfrica (COMESA, SADC, EAC, IGAD) - L'Acord Tripartit
     - La Zona de lliure comerç del Nord i Oest de l'Àfrica (CEDEAO, CEN-SAD, CEEAC i UMA)
 10. Els efectes econòmics de la Unió Duanera Continental (2019)
 11. Perspectives de la Zona de lliure comerç Continental Africana
 12. La Fulla de Ruta i l'Arquitectura de la CFTA
 13. Els òrgans de la Zona de lliure comerç Continental Africana

La Zona de lliure comerç Africana (CFTA)
- 54 països
- 1 bilió de persones
- PIB combinat: 1.2 trilions de dòlars.

L'àrea de lliure comerç Continental Africana
Àfrica Zona de lliure comerç

L'assignatura "La Zona de lliure comerç Continental Africana (CFTA)" forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màsters: Negocis a l'Àfrica, Transport a l'África, Transport Internacional, Comerç Exterior, Negocis Internacionals
 2. Doctorat: Negocis Africans, Comerç Mundial, Logística Internacional

Àfrica Àrea de lliure comerç

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Africa Zona Libre Comercio + Formació superior Comerç Exterior (Anglès) African FTA Formació superior online en francès Afrique ZLEC Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Àfrica.

Confiem a l'Àfrica, EENI (Escola de Negocis)

Àrea de lliure comerç Continental Africana

El 1962 va ser fundada l'Organització de la Unió Africana, un dels seus objectius era buscar un model socioeconòmic pel període posterior a la independència amb la visió de "unitat i integració".

El 1980 es va aprovar el Pla de Lagos, i el 1991 el Tractat d'Abuja, amb l'objectiu de crear la Comunitat Econòmica Africana en sis fases en 34 anys, on les Comunitats econòmiques regionals (REC) han de jugar un paper clau. El 2000 es va crear la Unió Africana.

Però avui, no s'ha assolit la visió d'una "Integració dels mercats Panafricans". Per exemple, la quota de comerç exterior entre els països africans representa només el 10%.

El 66% dels països africans estan limitant les condicions d'accés al mercat i el proteccionisme segueix sent predominant en les polítiques dels governs africans, principalment al sector de l'Agricultura.

El 2012, la Unió Africana va anunciar el Pla d'Acció per Impulsar el comerç entre els països africans amb l'objectiu d'impulsar el Comerç exterior intraafricà en 35 mil milions de dòlars cada any (principalment de l'agricultura i dels productes industrials) i la reducció dels importacions Africanes del món en 10 mil milions de dòlars.

Els principals objectius de la Zona de lliure comerç Continental Africana (CFTA) són:

 1. Creació de la Unió duanera Continental (2019). Lliure circulació de persones, els productes i serveis i inversions
 2. Impulsar el comerç entre els països africans
 3. Encontrar una solució per l'anomenat "spaghetti bowl" i per la superposició de funcions i de països en les comunitats econòmiques regionals
 4. Millorar el sector industrial de l'Àfrica

L'Acord Tripartit COMESA-EAC-SADC és un excel·lent exemple dels beneficis de la futura àrea de Lliure Comerç Continental Africana (CFTA)

Avui en dia hi ha 15 Comunitats econòmiques regionals a l'Àfrica treballen per la integració regional al continent:

- Comunitat d'Estats Sahelo-saharians
   - Mercat Comú de l'Est i Sud de l'Àfrica
   - Comunitat de l'Àfrica Oriental
   - Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Central
   - Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental
   - Autoritat Intergovernamental pel desenvolupament
   - Comunitat de Desenvolupament de l'Àfrica Austral
   - Unió del Magrib Àrab
   - Unió Duanera de l'Àfrica Austral
   - Unió del Riu Mano
   - Comissió de l'Oceà Índic
   - Unió Econòmica i Monetària de l'Àfrica Occidental
   - Zona Monetària de l'Àfrica Occidental
   - Conferència Internacional de la Regió dels Grans Llacs
   - Comunitat Econòmica i Monetària de l'Àfrica Central.

La Comissió Econòmica per a l'Àfrica identifica dos possibles escenaris:

1- Un primer Grup format pels països del Tripartit - COMESA, SADC, EAC, IGAD: la Zona de lliure comerç de l'Est i del Sud de l'Àfrica.

2- Un segon Grup, la Zona de lliure comerç del Nord i de l'Oest de l'Àfrica, formada pels països de la CEDEAO, la CEN-SAD, la CEEAC i la UMA.

I finalment la fusió d'aquests dos grups a l'àrea de lliure comerç Continental Africana (CFTA)

Acord tripartit COMESA-EAC-SADC
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina