Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Comerç intraafricà. Exportacions ÀfricaCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Pla d'Acció per accelerar el comerç intraafricà. Infraestructures, barreres, duanes a l'Àfrica

Introducció al comerç intraafricà

 1. Obstacles pel comerç intraafricà
 2. Diversificació dels exportacions africanes
 3. Falta d'infraestructures
 4. Àrees de lliure comerç
 5. La liberalització del comerç exterior
 6. Les barreres comercials
 7. Comerç transfronterer
 8. Les duanes africanes
 9. Xarxes de la informació
 10. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 11. Elevats costos de fer negocis
 12. Mercats financers i accés al crèdit
 13. Divises: Multiplicitat i no convertibilitat. El Franc CFA i el rand sud-Africà
 14. Lliure circulació de persones, treball i capital
 15. Falta de marcs regionals pels serveis a la liberalització del comerç-

Pla d'Acció per Impulsar el comerç intraafricà (Comissió Econòmica per a l'Àfrica i la Unió Africana)

 1. La Política comercial
 2. Facilitació del comerç exterior
 3. Les infraestructures i el comerç
 4. finançament del comerç exterior
 5. Informació Comercial
 6. Integració i mercats

comerç intraafricà:
Comerç Intra-Africà

L'assignatura "Comerç intraafricà forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School:

 1. Màsters: Negocis a l'Àfrica, Transport a l'África, Transport Internacional, Comerç Exterior, Negocis Internacionals
 2. Doctorat: Negocis Africans, Comerç Mundial, Logística Internacional

Idiomes: Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Comercio Intra-Africano + Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Intra-African Trade Formació superior online en francès Commerce Intra-Africain Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Àfrica Comerç.

Cap a l'Àrea de lliure comerç Continental Africana (CFTA)

Integració regional de l'Àfrica

Portal: Negocis i comerç exterior a l'África

Confiem a l'Àfrica, EENI (Escola de Negocis)

Pla d'Acció per impulsar el comerç africà)

L'objectiu principal del Pla d'Acció per impulsar el comerç africà és aconseguir una quota del 25% al comerç exterior entre els països africans (actualment és del 10% - 13%) mitjançant la integració regional.

L'objectiu final és crear un mercat continental (el mercat Comú de l'Àfrica): la Zona de lliure comerç Continental Africana (CFTA)

Encara que els productes africans tenen un cost competitiu "a fàbrica (EXW)", el procés de Distribució a l'Àfrica (transport, manipulació, Duanes, emmagatzematge...) augmenta el preu final i per tant genera una pèrdua de competitivitat per les empreses africanes.

El Pla d'Acció per Impulsar el comerç intraafricà identifica una sèrie d'obstacles al Comerç exterior entre els països africans (diversificació dels exportacions, la falta d'infraestructures, les barreres comercials, el comerç transfronterer, les duanes...).

Un dels problemes del comerç intraafricà és el gran retard en les duanes a l'Àfrica (12 dies), massa elevat en comparació per exemple amb l'Àsia Central (6 dies).

Prop del 80% dels exportacions africanes s'exporten fora de l'Àfrica.

El desenvolupament dels finestretes úniques nacionals és un factor clau per millorar el comerç entre els països africans.

Les comunitats econòmiques regionals (REC), com COMESA (el mercat Comú de l'Àfrica oriental i Austral), l'EAC (Comunitat de l'Àfrica Oriental), la SADC (Comunitat de Desenvolupament de l'Àfrica Austral), a IGAD (Autoritat Intergovernamental pel desenvolupament), la CEDEAO (Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental), la CEN-SAD, la CEEAC (Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Central) o la Unió del Magrib Àrab... Són els pilars fonamentals d'aquesta visió, segons el Tractat d'Abuja (Comunitat Econòmica de l'Àfrica).

Les comunitats econòmiques regionals estan treballant en les Zones de lliure comerç, Unions duaneres, els mercats comuns i Unions econòmiques i Monetàries.

La Comissió Econòmica per a l'Àfrica i la Unió Africana són els promotors d'aquest ambiciós Pla.

L'Acord Tripartit COMESA-EAC-SADC o l'Organització per l'Harmonització del Dret Mercantil a l'Àfrica (OHADA) són bons exemples d'integració regional a l'Àfrica que poden impulsar el comerç exterior entre els països africans.

Avui, l'Àfrica Només representa el 3% del comerç mundial. La Xina, l'Índia, la Unió Europea i els Estats Units (programa AGOA) són els principals socis de l'Àfrica..

Centre africà de Política Comercial:
Centre africà de Política Comercial

Department Comerç Unió Africana(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina