Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Curs Màrqueting Internacional a distànciaCompartir por Twitter

Màrqueting Global (Curs de Postgrau). Promoción, distribución, preus, producte

1. Màrqueting internacional

2. Promoció internacional

3. Distribució internacional

4. Estratègies de producte

5. Preus d'exportació

6. PLA DE MÀRQUETING INTERNACIONAL

Aplicació dels estratègies de producte, distribució i promoció a un cas d’empresa.
(Si l’estudiant treballa en una empresa, podrà utilitzar-la per elaborar el pla. En cas contrari, se li plantejarà un cas tipus).

Informació EENI Matricular-se / Sol·licitud d'informació del curs

A QUI S'ADREÇA: A totes aquelles persones relacionades amb el comerç exterior que desitgin especialitzar-se en el màrqueting internacional.

Durada: 12 setmanes.

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior També disponible en Formació superior Comerç Exterior (Anglès) International Marketing Formació superior online en francès Marketing International Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Marketing internacional

Aquest curs forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Curs de Màrqueting Internacional

El curs de Programa Superior d'Especialització en Global màrqueting és un curs essencial per poder aplicar les 4 P del màrqueting al màrqueting internacional.

 1. Per poder dissenyar una estratègia de màrqueting internacional cal saber quina política de preus s’ha d’aplicar a cadascun dels mercats objectiu a més de saber calcular aquests preus en cada mercat
 2. Una adaptació correcta del producte a les diferents realitats locals (cultura, normativa, etc.) acostuma a ser fonamental en els negocis internacionals
 3. Les polítiques de promoció internacional (publicitat, viatges comercials, fires internacionals, les relacions públiques, pàgines web, i-promoció, marca país, etc.) també són una part fonamental que l’empresa exportadora ha de definir
 4. Saber seleccionar l’estratègia de distribució més adequada per a cada mercat i entendre la importància d’una gestió correcta de la xarxa de distribució internacional serà un factor també fonamental

objectius

El curs pretén donar a conèixer:

 1. Com dissenyar estratègies de producte, de preus, de promoció i de distribució per als mercats internacionals
 2. Com agregar valor al producte tradicional amb serveis de valor afegit digitals
 3. Com calcular els preus d’exportació
 4. La importància de la marca «imatge país» i saber usar-la a favor dels nostres estratègies d’internacionalització
 5. La importància dels fires internacionals en les nostres estratègies de promoció internacional
 6. Com planificar correctament els viatges comercials internacionals
 7. Com seleccionar l’estratègia de distribució més adequada per a cada mercat
 8. La importància d’una correcta gestió de la nostra xarxa de distribució internacional
 9. Els canvis i tendències en la distribució internacional

Metodologia

El mètode és centra en l’ús de la plataforma d’estudi des d’on l’estudiant accedeix a les unitats a les quals s’ha matriculat. Cada unitat està estructurada en:
- Materials d’estudi que es poden imprimir.
- Articles complementaris.
- Exercicis que s’han de realitzar cada vegada que s’estudia una unitat. L’estudiant pot plantejar els dubtes al professor des de la plataforma, i rebre la resposta a través del mateix mitjà.

L’estudiant ha de desenvolupar un pla de màrqueting internacional en el qual apliqui els coneixements adquirits en el curs. Els passos són:
1. Seleccionar una àrea geogràfica objectiu (país o regió).
2. Descripció de l’empresa i del producte.
3. Disseny del pla:
- Adaptació del producte
- Canals de distribució que es faran servir i càlcul dels costos.
- Estratègies de promoció i càlcul de costos.
- Càlcul del preu al mercat de destí; estratègies de preu tenint en compte els costos obtinguts en els punts anteriors.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

 1. Els alumnes han de treballar en la plataforma regularment i superar les proves d'avaluació que consisteixen en la resolució d'una sèrie d'exercicis per a cada unitat en la qual s'apliquen els conceptes apresos en casos reals. S'han de superar les proves de totes les unitats.(Mòduls 1 a 4)
 2. Treball pràctic final: Serveix com a avaluació final i tenen dues setmanes per fer-ho
 3. Assistència: Es fa un seguiment dels connexions al campus

Exemples del curs Màrqueting Internacional
Producte Exportació

Preus d'exportació(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina