EENI Home EENI- Escola Superior de Comerç Exterior

EENI-Escola de Negocis

Mèxic Tractats de lliure comerç

Programa de l'assignatura - Les institucions econòmiques regionals, els acords i els tractats de lliure comerç (TLC) de Mèxic

 1. La Cooperació Econòmica de l'Àsia-Pacífic (APEC), l'Associació Llatinoamericana d'Integració (ALADI), l'Associació d'Estats del Carib (AEC).
 2. El Sistema Econòmic Llatinoamericà i del Carib (SELA). El Projecte MesoAmèrica. Consell de cooperació econòmica del Pacífic (PECC).
 3. El Tractat de lliure comerç de l'Amèrica del Nord: els Estats Units, el Canadà i Mèxic.
 4. L'Acord Mèxic-Unió Europea (UE).
 5. Els tractats de lliure comerç (TLC) amb: Colòmbia, Costa Rica, Nicaragua, Israel, el Triangle del Nord (El Salvador, Guatemala, l'Hondures), l'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC), l'Uruguai, Japó, Xile.
 6. La Comunitat Andina (associat). Els acords Mèxic-Comunitat Andina.
 7. Mèxic-El MERCOSUR Acord de Complementació Econòmica.
 8. L'Acord d'integració Comercial Perú-Mèxic.
 9. Acords de Complementació Econòmica de Mèxic.

Materials d'estudi en Espanyol México Anglès Mexico Francès Mexique Portuguès Mexico

Màster Professional en Comerç Exterior especialització Amèrica

Els tractats de lliure comerç (TLC) de Mèxic

Mèxic-Unió Europea Acord:
Mèxic-Unió Europea Tractat de lliure comerç

Un element fonamental de l'estratègia per obrir i diversificar el comerç exterior de Mèxic són els diferents tractats i els acords comercials signats per Mèxic des de 1992. Mèxic ha signat més tractats de lliure comerç que qualsevol altre país del món, col·locant a Mèxic en una posició privilegiada com una de les deu majors economies exportadors de tot el món i un dels principals receptors d'Inversió estrangera directa (IED).

Mèxic compte amb una xarxa d'11 Tractats de lliure comerç (TLC) que cobreixen 49 països. A través d'aquests tractats de lliure comerç Mèxic és una porta d'accés a un mercat potencial de més de mil milions de consumidors i 60 per cent del PIB mundial.

Mèxic té tractats de lliure comerç, Acords de Complementarietat Econòmica…)tant en l'àmbit regional com extraregional:
- Intraregionals: el Tractat de lliure comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN).
- Extraregionals: la Cooperació Econòmica de l'Àsia-Pacífic (APEC), els acords amb la Unió Europea (UE)...
- Bilaterals Intraregionals: l'Acord Mèxic-Xile, Mèxic-Uruguai...
- Bilaterals extraregionals: l'Acord Mèxic-Japó, Mèxic-Països de l'Associació Europea de lliure comerç...

Mèxic té acords amb Mèxic, els Estats Units, Colòmbia, Xile, l'Uruguai o Amèrica Central a l'Amèrica Llatina.

Tractats de lliure comerç Mèxic

Una empresa que desitgi fer negocis a Mèxic, deu conèixer tots aquests acords vigents.

Els tractats de lliure comerç (TLC) de Mèxic

 1. Tractat de lliure comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN)
 2. Mèxic-Triangle del Nord (El Salvador, Guatemala i l'Hondures)
 3. Mèxic-Costa Rica
 4. Mèxic-Nicaragua
 5. Mèxic-Colòmbia
 6. Mèxic-Uruguai
 7. Mèxic-Xile
 8. Mèxic-El MERCOSUR
 9. La Comunitat Andina (membre associat)
 10. Comunitat Andina-Mèxic
 11. L'Acord d'integració Comercial Perú-Mèxic
 12. Mèxic-Unió Europea
 13. Mèxic-Associació Europea de Lliure Comerç (AELC)
 14. Mèxic-Japó
 15. Mèxic-Israel

Les institucions de Mèxic

 1. La Cooperació Econòmica de l'Àsia-Pacífic (APEC)
 2. L'Associació Llatinoamericana d'Integració (ALADI)
 3. Associació d'Estats del Carib (AEC)
 4. El Sistema Econòmic Llatinoamericà i del Carib (SELA)
 5. El Consell de Cooperació Econòmica del Pacífic (PEEC)
 6. El Fòrum de Cooperació Mèxic-Àsia
 7. El Banc Interamericà de Desenvolupament (BID)
 8. La Comissió Econòmica per a l'Amèrica Llatina (CEPAL)
 9. L'Organització dels Estats Americans (OEA)
 10. El Projecte Mesoamèrica

Associació d'Estats del Carib (AEC)

Tractat de lliure comerç Mèxic El Salvador Guatemala Hondures

Tractat de lliure comerç Mèxic-Nicaragua

Mèxic-Japó Tractat de lliure comerç

Tractat de lliure comerç Mèxic-Costa Rica

Cap a una convergència dels tractats de lliure comerç entre Mèxic i l'Amèrica Central
Durant la X Cimera del mecanisme de diàleg i Concertació de Tuxtla, realitzada en Villahermosa, Tabasco, el 28 de juny del 2008, els Caps d'Estat van establir el compromís de cercar la convergència dels tractats de lliure comerç entre Mèxic i l'Amèrica Central en un tractat de lliure comerç únic entre l'Amèrica Central i Mèxic(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)